Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου

Ἐναρκτήριος λόγος 1ου Διεθνοῦς Συνεδρίου
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κκ. Θεόφιλος Γ΄
Χαιρετισμὸς κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ 1ου Διεθνοῦς Συνεδρίου
Διαχειριστὴς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» κ. Πέτρος Κυριακίδης
"Ρωμηοσύνη καὶ Χριστιανισμὸς"
κ. Φώτιος Δημητρακόπουλος, Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
"Ἑλληνισμὸς καὶ Ρωμηοσύνη. Ἡ ἄρρηκτος συνέχεια τῆς κλασσικῆς παραδόσεως στὸ Βυζάντιο καὶ ἐντεῦθεν στὸ Νέο Ἑλληνισμὸ"
κ. Κωνσταντῖνος Γ.-Α. Νιάρχος Καθηγητὴς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
"Ρωμαῖος - Ρωμηὸς καὶ Ρωμηοσύνη"
κ. Μαρία Μαντουβάλου, Ἀν. Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
"Ἱερὰ Προσκυνήματα Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων: τὰ πνευματικὰ μαργαριτάρια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ρωμηοσύνης"
κ. Ἀθανάσιος Παλιούρας, Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων
"Ἡ Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ὡς φορέας ἀναγέννησης τῆς Ρωμηοσύνης"
κ. Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου, Θεολόγος ΜΑ - Φιλόλογος PhD, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
"Ρωμηοσύνη, Ἀπόδημος Ἑλληνισμός, Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα"
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Διον. Δράγας, Καθηγητὴς Πατρολογίας Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ, Βοστώνη, Η.Π.Α.
"Ἡ παρουσία τῆς Ρωμηοσύνης στὸ σύγχρονο γίγνεσθαι"
κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Επιστήμονας, Συγγραφέας
"Ἡ λογοτεχνικὴ πρόσληψη τῆς Ρωμηοσύνης. Ἀπὸ τὴ Ρωμανία τοῦ Τραπεζούντιου Ἄσματος στὴ "Ρωμηοσύνη" τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη"
κ. Νικόλαος Ὀρφανίδης, Μέλος Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας Κύπρου, Συγγραφέας
"Ἡ δυναμικὴ τῆς Ρωμηοσύνης στὸ μέλλον"
κ. Ἰωάννης Δανδουλάκης Πολιτικὸς Ἐπιστήμων, Διεθνολόγος, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ
"Ἡ Ρωμηοσύνη στὸ διαδίκτυο"
Δρ. Χρίστος Θ. Νικολάου, Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη"


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 04/12/2022 1:41:43 μμ