Πέμπτη, 25 Ιουλ, 2024
Κοίμησις Αγ. Άννης, Ολυμπιάδος διακ. Ευπραξίας.

09/12/2017 Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Τήν Παρασκευήν, 25ην Νοεμβρίου /8ην Δεκεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῆς Μονήν, εὑρισκομένη εἰς ἀπόστοσιν μικροτέραν λίθου βολῆς νοτίως τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ἔζησε εἰς Ἀλεξάνδρειαν, ἦτο πεπαιδευμένη λίαν χριστιανικῶς καί φιλοσοφικῶς καί διά τῆς σοφίας Αὐτῆς τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι «κατηύσχυνε τούς κομψούς τῶν ἀσεβῶν καί ὡμολόγησε τόν Χριστόν καί ἐμαρτύρησε ὑπέρ τοῦ ὀνόματος Αὐτοῦ ἐπί Μαξεντίου. 

Πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἔλαβε χώραν εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργίαν τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου, ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πραιτωρίου καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων ἐξ Ἱεροσολύμων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος  ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς θείας Λειτουργίας ἠκολούθησε δεξίωσις τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνοδείας καί πάντων τῶν προσκυνητῶν εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΣΙΝΑ 

Διά τήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς Σινᾶ, ἔνθα φυλάσσεται τό λείψανον αὐτῆς, μετέβη ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτον τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, μετέσχε δέ τῆς λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς καί ἐπέστρεψε τό ἑσπέρας αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 65 επισκέπτες.