Πέμπτη, 25 Ιουλ, 2024
Κοίμησις Αγ. Άννης, Ολυμπιάδος διακ. Ευπραξίας.

06/12/2017 Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ


Εἰς τό πλαίσιον τῆς 10ης Ἀκαδημαϊκῆς Συναντήσεως τοῦ «Διμεροῦς Διαλόγου τῆς Ὀρθοδοξίας μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ», ἡ ὁποία λαμβάνει χώραν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀπό Τρίτης 22ας Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου ἕως Πέμπτης 24ης Νοεμβρίου/7ης Δεκεμβρίου 2017, τό Ἑβραϊκόν Πανεπιστήμιον Ἱεροσολύμων ἀπεφάσισε, ὅπως ἀπονείμῃ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφίας- DOCTOR PHILOSOPHIAE honoris causa (τιμῆς ἕνεκεν) εἰς τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον .

Διά τοῦτο, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀφίχθη εἰς τό ἐν Τέλ Ἀβίβ ἀεροδρόμιον Ben Gurion τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 22ας Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου 2017, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σουηδίας κ. Κλεόπα, τοῦ ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀγαθαγγέλου καί τοῦ κ. Κωνσταντίνου Διακρούση.

Ἐξ ὀνόματος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, ὁ Ὁποῖος δέν εἶχε ἀφιχθῆ εἰσέτι εἰς Ἱεροσόλυμα τήν ὥραν ταύτην ἐκ τῆς ἀποστολῆς Αὐτοῦ εἰς Ρωσίαν, ὑπεδέχθη τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς τό ἀεροδρόμιον ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, καί ὁ Τελετάρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος

Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ταύτης, περί ὥραν 5.30μ.μ. ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τόν Πανάγιον Τάφον τῇ συνοδείᾳ τοῦ μόλις ἀφιχθέντος Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνῆλθε εἰς τό Πατριαρχεῖον. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ηὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά τήν παρουσίαν Αὐτοῦ εἰς τήν ἀναστήλωσιν τοῦ Ἱ. Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί διά τό ἔργον Αὐτοῦ ὑπέρ τοῦ γένους τῶν Ρωμαίων, ὡς ἡγέτου τῆς Ὀρθοδοξίας καί προσέφερεν Αὐτῷ σέτ ἐγκολπίων.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Θεόφιλον διά τήν στήριξιν Αὐτοῦ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν πρόσκλησιν συμμετοχῆς Αὐτοῦ εἰς τήν τελετήν τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ διά τάς τέσσερας συναντήσεις, τάς ὁποίας εἶχε μετ᾽ Αὐτοῦ κατά τό 2017.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης περί ὥραν 7:15 μ.μ., ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέσχεν εἰς τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Notre Dame δεξίωσιν διά τήν ἔναρξιν τοῦ Διμεροῦς Διαλόγου τῆς Ὀρθοδοξίας μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί ἀπηύθυνε προσφώνησιν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης ἔλαβε χώραν ἡ Τελετή τῆς ἀπονομῆς τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος Φιλοσοφίας εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὑπό τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου ἐπί τοῦ Mount Scopus. Τόν τίτλον ἐπέδωσεν εἰς τόν Παναγιώτατον Πατριάρχην Βαρθολομαῖον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου κ. Αsher Cohen καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Σώματος κ. Michael Federmann.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην ἀντιπροσώπευσε τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, ταξιδεύοντα ἤδη διά τούς ἑορτασμούς εἰς Αἰκατερίνεμπουργκ τῆς Ρωσσίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, ὁ Τελετάρχης π. Βαρθολομαῖος καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στο σύνδεσμο  http://www.jp-newsgate.net/gr/2017/12/05/51051Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 60 επισκέπτες.