Τετάρτη, 19 Ιουν, 2024
Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος.

23/04/10 Συνάντηση Μακαριωτάτου με τους Συντελεστές του Ιστοχώρου και της "Ρωμηοσύνηs"


Την πρωΐαν της Παρασκευής, 10ης /23ης Απριλίου 2010, ο Μακαριώτατος εδέχθη εις το Γραφείον Αυτού τον Γενικόν Διευθυντήν του Ιστοχώρου του Πατριαρχείου Δρ. Χρίστον Νικολάου και την Αναπληρώτριαν Διαχειρίστριαν της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Δρ. Αικατερίναν Διαμαντοπούλου. Ούτοι συνωδεύοντο υπό του Διευθυντού της Εταιρείας Πληροφορικής Digitize - it LTD. κ. Δημητρίου Μακρή μετά της συνεργάτιδος αυτού δ/δος Ειρήνης Βλάχου. Παρόντες εις την συνάντησιν ήσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, Γέρων Δραγουμάνος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, Γέρων Αρχιγραμματεύς, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο εν Βηθλεέμ Πατριαρχικός Επίτροπος, Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος και άλλοι Αγιοταφίται Πατέρες.

Κατ' αρχήν ο Δρ. Νικολάου επαρουσίασε τας παραμέτρους της λειτουργίας του επισήμου ιστοχώρου του Πατριαρχείου και της πύλης ειδησεογραφίας αυτού, με επικέντρωσιν εις τα παραρτήματα αραβικής και αγγλικής εκδόσεως και ενημέρωσε τον Μακαριώτατον δια την προγραμματιζομένην έναρξιν δημοσιοποιήσεων συνοδευτικών εκπομπών video εις τας ειδήσεις.

Ο Μακαριώτατος ετόνισε την αναγκαιότητα της αναπτύξεως της αραβικής εκδόσεως του Ιστοχώρου, και ενημέρωσε τον Δρ. Νικολάου δια την ένταξιν εις το δυναμικόν της Διευθύνσεως του Ιστοχώρου ενός νέου αραβοφώνου στελέχους προς τούτο.

Εν συνεχεία ο Γέρων Αρχιγραμματεύς, ο και καθ' ύλην αρμόδιος της επισήμου ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου διεβεβαίωσε δια την περαιτέρω επιτάχυνσιν των διαδικασιών μεταφράσεως των ειδήσεων εις την Αγγλικήν, μέσω προς τούτο εντεταλμένου στελέχους.

Ακολούθως ο Δρ. Νικολάου ανέπτυξε αναλυτικώς το πλήθος τεχνικών και οργανωτικών παραμέτρων, αι οποίαι αφορούν την υλοποίησιν των δύο νέων διαδικτυακών εγχειρημάτων, ήτοι του Ράδιο-Ρωμηοσύνη καί τοῦ Ρωμηοσύνη TV. Τα ανωτέρω εγχειρήματα ευρίσκονται εις προκεχωρημένην φάσιν υλοποιήσεως μέσω της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», τη ευγενεί χορηγία του Διαχειριστού αυτής κ. Πέτρου Κυριακίδη και τη ευγενεί συνδρομή της Εταιρείας Digitize - it LTD (www. digitize - it.gr).

Ακολούθως η Αναπληρώτρια Διαχειρίστρια της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (www.romiosini.org.gr) Δρ. Αικατερίνη Διαμαντοπούλου επαρουσίασε τα έργα της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» και ετόνισε τας επικειμένας δραστηριότητας αυτής:

Α. Την συμμετοχήν της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» εις την έκθεσιν «Ορθοδοξία», η οποία θα λάβη χώραν εις το Ζάππειον Μέγαρον Αθηνών, από 16ης έως 19ης Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Β. Το 2ον Διεθνές Συνέδριον της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» με θέμα: «Άγιοι Τόποι και Ρωμηοσύνη», το οποίον θα λάβη χώραν την Κυριακήν 30ην Μαΐου του τρέχοντος έτους εις το Πολεμικόν Μουσείον Αθηνών.

Γ. Ανεφέρθη επίσης και εις το επικείμενον προσκύνημα της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» εις τους Αγίους Τόπους από 3ης έως 13ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Ο Μακαριώτατος ηυλόγησε τα έργα της Διευθύνσεως Ιστοχώρου και της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» του Πατριαρχείου, ηυχήθη εγκαρδίως υπέρ της αισίας εκβάσεως αυτών και ανεκοίνωσε την παρουσίαν Του εις το επικείμενον Συνέδριον της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» εις Αθήνας.

Εκ της Αρχιγραμματείας

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στον σύνδεσμο http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/04/23/1249/Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 71 επισκέπτες.