Τρίτη, 25 Ιουν, 2024
Φεβρωνίας οσιομάρτυρος, Λογγίνου μάρτυρος και των 5 αδελφών αυτού, Προκοπίου νεομάρτυρος (1810).

Η ελληνοκεντρική παιδεία των Ομογενών: Πραγματικότητα και Προοπτικές, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γεωργίας Ξανθάκη - Καραμάνου


ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΗ- ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ


ΚΑΤΑ ΤΟ 33ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΚΑΝΑΔΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009


ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»


Είναι πανθομολογούμενο ότι η πολιτισμική επιβίωση του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στην Διασπορά βασίζεται στην Παιδεία. Και ΠΑΙΔΕΙΑ, δεν υπάρχει χωρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η Ομογένεια είναι η ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ σε όλο τον κόσμο, είναι η δύναμη που διατηρεί αλώβητες τις παραδόσεις της Φυλής και του Έθνους μας, ο ομφάλιος λώρος που ενώνει τον ελληνικό πολιτισμό με την ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, που μεταδίδει τις διαχρονικές αξίες, τις αρχές και τις παραδόσεις του λαού μας στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιότητας, που τείνει να εξαφανίσει τις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των επιμέρους εθνών.


Δεν μπορεί όμως αυτός ο μεγαλειώδης ελληνικός πολιτισμός στο σύνολό του να επιβιώσει στην Ομογένεια, αν υποτιμηθή και εξαφανισθή η ελληνική γλώσσα. ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΕΘNΟΥΣ είχε επιγραμματικά τονίσει ο ανθρωπιστής ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος. Λυπούμαι που πιθανόν ο λόγος μου να προσδώσει ένα αίσθημα απαισιοδοξίας αν επαναλάβω κάτι που, είμαι βέβαιη, έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει : την σταδιακή και σταθερή εξασθένιση της ελληνομάθειας από γενιά σε γενιά των Ομογενών μας.


Οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής με κύριο στόχο την καλή επαγγελματική αποκατάσταση και την επιδίωξη ευδαιμονιστικής διαβίωσης έχουν οδηγήσει και του νέους της Ομογένειας να ενδιαφέρονται για «πρακτικές» ενασχολήσεις εγκαταλείποντας συνειδητά ή «ανεπαισθήτως», όπως θα έλεγε ο Καβάφης, την επαφή με τις ρίζες τους, με τον φορέα των αξιών των προγόνων τους : την ελληνική γλώσσα.


Από την τρίτη - συχνά και από τη δεύτερη γενιά- των Ομογενών η ελληνική σταδιακά εγκαταλείπεται. Το πρόβλημα γιγαντώνεται αν οι δύο γονείς είναι διαφορετικής καταγωγής. Στην περίπτωση αυτή ως πανάκεια επιλέγεται η αγγλική. Κι αν μεν υπάρξουν παππούδες και γιαγιάδες στην οικογένεια, μπορεί τα εγγόνια να μάθουν λίγα ελληνικά. Αλλιώς συχνά η γνώση της ελληνικής είναι ανύπαρκτη. Η λύση στο τεράστιο για την πολιτιστική επιβίωση πρόβλημα αυτό βρίσκεται πρωτίστως στην ίδια την οικογένεια: Οι γονείς πρέπει να μιλούν στα παιδιά τους στο σπίτι ελληνικά και να μη διστάζουν να τα στέλνουν σε σχολεία όπου διδάσκεται και η ελληνική.


Αρκετοί τύποι σχολείων ελληνοκεντρικής εκπαίδευσης λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά και εναπόκειται στην οικογένεια να επιλέξει:


1. ΔΙΓΛΩΣΣΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, όπου υπάγονται τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Πρόκειται για αναγνωρισμένα και από το Ελληνικό κράτος σχολεία με διδασκαλία 8-10 ώρες εβδομαδιαίως ελληνικών (κυρίως γλώσσας, αλλά και ιστορίας, θρησκευτικών και ελληνικού Πολιτισμού.


2. Λειτουργούν επίσης ως ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
α) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, όπου διδάσκονται η ελληνική γλώσσα, η ιστορία και η γεωγραφία και
β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, όπως ο ΠΛΑΤΩΝ στο Μπρούκλιν και το Hellenic Classical Charter School, όπου διδάσκουν κυρίως ελληνική γλώσσα και έχουν στελεχωθεί με εκπαιδευτικούς αποσπασμένους από την Ελλάδα.


3. Τα Ελληνικά επίσης διδάσκονται ως ξένη γλώσσα σε ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΊΑ (high schools): διδάσκονται ως μάθημα επιλογής σε αρκετά Γυμνάσια και Λύκεια στα οποία φοιτούν Έλληνες καθώς και μαθητές άλλων εθνοτήτων. Ανάμεσα τους τα πρότυπα σχολεία της Νέας Υόρκης Bronx Science High School και το Stuyvesant High School. Ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας προέρχεται από τα σχολεία αυτά, τα οποία διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο σπουδών τους.


Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υψηλών προσόντων τοποθετούνται από το Υπ.Ε.Π.Θ. για την ενίσχυση της ελληνοκεντρικής εκπαίδευσης της Ομογένειας. Συνολικά σήμερα έχουν αποσπασθεί, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ 80 εκπαιδευτικοί. Σε κάθε μεγάλη πόλη των ΗΠΑ και του Καναδά (π.χ. Washington, Ν. Υόρκη, Σικάγο, S. Francisco, Toronto και Montreal) λειτουργεί Συντονιστικό γραφείο με συντονιστές Εκπαίδευσης επίσης αποσπασμένους από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι περιλαμβάνουν στην περιοχή ευθύνης τους σχολεία από τις επιμέρους πολιτείες των ΗΠΑ και του Καναδά. Η Ελληνική Γλώσσα διδάσκεται σύμφωνα με τα στοιχεία των συντονιστών σε 407 σχολικές μονάδες στις ΗΠΑ και σε πολλές στον Καναδά με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο όμως πρέπει να ενισχυθεί.


Η συντονισμένη και συστηματική διδασκαλία των ελληνικών στο σχολείο και η ενίσχυση από την οικογένεια στο σπίτι είναι η μόνη απλή και αποδοτική μέθοδος για την γνώση των ελληνικών και την ανάπτυξη της ελληνικής συνείδησης των νεωτέρων γενιών της Ομογένειάς μας. Το σπουδαιότερο όμως είναι να προσελκύσουμε τα παιδιά και να τα πείσουμε για τη σημασία της ελληνικής γλώσσας στη σημερινή τεχνοκρατούμενη και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, καθώς και για την αξία της για την καλλιέργεια του σύγχρονου ανθρώπου.


Στους άξονες αυτούς θα περιστραφεί η ομιλία μου στο εξής.


Μόνον ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ τα παιδιά μας στην Ομογένεια μπορούν να κατανοήσουν στην πληρότητά του τον πολιτισμό μας, παλαιότερο, νεώτερο και σύγχρονο. Η ελληνική γλώσσα θα τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με τους σύγχρονους Έλληνες, να προσεγγίσουν στο πρωτότυπο αναλλοίωτους τους θησαυρούς της λογοτεχνίας μας και να αντιληφθούν τις αξίες και τις ιδέες του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, που διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο πολιτισμό.


Επειδή επιπλέον η ελληνική είναι η γενεσιουργός αφετηρία των μεγάλων σύγχρονων γλωσσών, τις οποίες γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο μεγάλος γλωσσολόγος Adrados χαρακτηρίζει «κρυπτοελληνικές», μαθαίνοντας ελληνικά οι ομογενείς, αλλά και οι αγγλόφωνοι γενικά, θα κατανοήσουν βαθύτερα και πληρέστερα και την αγγλική, την lingua franca του πλανήτη μας σήμερα. Το ελληνικό λεξιλόγιο έχει παρεισφρήσει στην γλώσσα της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στα αφηρημένα ουσιαστικά αλλά και στην καθημερινή αγγλική γλώσσα, την γλώσσα της επικοινωνίας.


Σύμφωνα με πρόσφατη τεκμηριωμένη έρευνα στο αγγλικό λεξιλόγιο οι ελληνικές λέξεις ανέρχονται στον εκπληκτικό αριθμό των 234.866 λέξεων, δηλ. 1 στις 4 λέξεις της αγγλικής είναι ελληνικής προελεύσεως. Στην Βοτανική, στην Τεχνολογία, στην Ιατρική οι όροι που έχουν ληφθεί από την ελληνική φθάνουν στο 60%, ενώ στις αφηρημένες έννοιες, χωρίς τις οποίες η αγγλική θα φτώχαινε δραματικά, η επίδραση της γλώσσας μας είναι τεράστια: π.χ. λέμε στο χώρο της Επιστήμης, της Φιλοσοφίας και της Πολιτικής, analysis, synthesis, problem, hypothesis, method, theory, logic, system, phrase, dialogue, phenomenon, symmetry, rhythm, music, melody, theater, tragedy, comedy, drama, poetry, democracy, tyranny, anarchy, despotism, idea, philosophy και τόσες άλλες αφηρημένες έννοιες που εμπλουτίζουν το νοηματικό περιεχόμενο της αγγλικής.


Ο πλούτος της γλώσσας μας είναι πανθομολογούμενος. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες του Πανεπιστημίου Irvine στην Καλιφόρνια, το οποίο καταγράφει τον Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας (TLG), έχουν ήδη καταγραφεί 105 εκατομμύρια λέξεις από 15.000 κείμενα από την Αρχαιότητα έως της Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Φανταστείτε τον αριθμό στον οποίο θα φτάσουμε όταν αποδελτιωθούν κείμενα από το 1453 έως σήμερα καθώς και οι λέξεις του καθημερινού μας λόγου.


Κατασκευαστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι η ελληνική είναι η πιο κατάλληλη γλώσσα για την λειτουργία τους λόγω του πλούτου, της πλαστικότητας και της ευελιξίας της, προσόντων που της επιτρέπουν να δημιουργεί πολλές λέξεις, παράγωγες και σύνθετες, καθώς και άπειρους γλωσσικούς τύπους. Επιπλέον, η μαθηματική της δομή καθιστά την γλώσσα μας μια μη περιορισμένη, νοηματική γλώσσα, πρόσφορη για εξελιγμένους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.


Αναμφισβήτητα η Ελληνική Γλώσσα και η Λογοτεχνία μας από τον Όμηρο ως τον Ελύτη συνιστούν την σημαντικότερη συμβολή του Ελληνικού Πολιτισμού στον σύγχρονο κόσμο. Η Γλώσσα μας χαρακτηρίζεται από την λογική συνοχή και την αισθητική της ποιότητα, την ομορφιά της. Η Γλώσσα μας δημιούργησε την ποίηση, την ιστοριογραφία, την πολιτική και την φιλοσοφική σκέψη, της ιδέες της Δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης. Το ελληνικό λεξιλόγιο και οι διαχρονικές αυτές αξίες του Ελληνισμού διοχετεύθηκαν στον Πολιτισμό της Ευρώπης και της Αμερικής. Και οι ομογενείς μας σήμερα αποτελούν τον έμπρακτο δεσμό, τον συνδετικό κρίκο της Ελλάδος με τον κόσμο.


Η σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας σε χώρες όπου υπάρχει Ομογένεια είναι πανθομολογούμενη. Δεν διδάσκεται μόνον η γλώσσα, αλλά και η ιστορία, η αρχαιολογία και ο ελληνικός πολιτισμός καλλιεργούνται συστηματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με αντίστοιχες έδρες σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά. Ονόματα διακεκριμένων Ελλήνων πολιτικών και λογοτεχνών έχουν δοθεί σε έδρες πολλών Πανεπιστημίων, όπως έδρα Καραμανλή, Καζαντζάκη (στο San Francisco), Ελύτη, Σεφέρη κ.ά.


Σε πολλά Πανεπιστήμια ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμός διδάσκονται από Ομογενείς, ενώ η ελληνική παιδεία σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης ενισχύεται σημαντικά από εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων που αποσπώνται σε αμερικανικά Πανεπιστήμια από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι στη Νέα Υόρκη, στην περιοχή ευθύνης του Έλληνα συντονιστή Εκπαίδευσης 35 Κολλέγια - Πανεπιστήμια έχουν έδρες ελληνικών σπουδών, όπως π.χ. το γνωστό Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΠΑΙΔΕΙΑ του Πανεπιστημίου του Connecticut. Αποδοτικές έδρες νέας αλλά και αρχαίας Ελληνικής έχουν Πανεπιστήμια στην Washington, California (Irvine), San Diego, Maryland, Minnesota, Princeton, Cornell, Michigan, Ohio, Columbia και στο Καναδά στα Πανεπιστήμια του Montreal, Québec, Vancouver, Toronto, McGill, Simon Fraser.


Χρειάζεται όμως ακόμη μεγαλύτερη προώθηση των ελληνικών σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Η συστηματική και η συντονισμένη επιμόρφωση των Ομογενών δασκάλων με κύριο στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειας τους, αλλά και της διδακτικής τους ικανότητας και της παιδαγωγικής τους κατάρτισης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ. Σήμερα ομογενείς δάσκαλοι μετεκπαιδεύονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για ένα σύντομο διάστημα 3-4 εβδομάδων με στόχο να βελτιώσουν την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας με ειδικές για τους Απόδημους Έλληνες αλλά και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.


Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί και στην διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, το οποίον κατεξοχήν ενισχύει την ελληνική συνείδηση των νεώτερων γενιών των Ομογενών μας. Η Ιστορία, όπως και η Γλώσσα, πρέπει να διδάσκεται με τρόπο ελκυστικό που να αναπτύσσει συγχρόνως και την κριτική σκέψη των νέων. Η βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας με τα ειδικά λογισμικά ενισχύουν την αμεσότητα και την ελκυστικότητα της διδασκαλίας. Τα ιστορικά γεγονότα από την αρχαιότητα έως σήμερα απαραίτητο είναι να παρουσιάζονται με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, τονίζοντας ιδιαίτερα την σημασία τους για την διαχρονική πορεία του Ελληνισμού. Όπως και στο μάθημα της Γλώσσας, και στην Ιστορία εξαιρετικά χρήσιμο είναι να εντοπίζονται τα κοινά στοιχεία που συνδέουν την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την Νεώτερη και Σύγχρονη Ελλάδα και αποδεικνύουν την διαχρονικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού (κοινές ιδέες, αξίες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα, ομοιότητες στην τέχνη και στην καθημερινή ζωή κ.α.).


Πως όμως μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, πέραν των εγκυκλίων σχολικής εκπαίδευσης, η Ελληνοκεντρική Παιδεία και η διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού στους Ομογενείς μας; Ποίες είναι οι προοπτικές της;


Δύο δοκιμασμένους τρόπους μπορώ να προτείνω, που προδιαγράφουν ευοίωνες προοπτικές για την στήριξη και προώθηση της Ελληνικής Παιδείας.


Την διεύρυνση του Θερινού Σχολείου στις έδρες των Ελληνικών Πανεπιστημίων και όχι μόνον, και την ίδρυση Κέντρων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά.


Ξεκινώ από το δεύτερο: Κατά την ομιλία μου στην Ν. Υόρκη, τον Οκτώβριο του 2007 είχα αναφερθεί στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ν. Αυστραλίας για την ίδρυση Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στην Αδελαϊδα. Οι εξελίξεις στο θέμα αυτό είναι πολύ θετικές. Τον Μάϊο του 2009 η Κυβέρνηση της Νοτίου Αυστραλίας αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στην Αδελαϊδα και πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Υφυπουργού κ. Α Λυκουρέντζου, ανταποκρίθηκε θετικά και σε απόλυτη συμφωνία με το μνημόνιο που είχε υπογραφεί το 2007.


Η αποστολή του Κέντρου είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση στην διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας για όσους εκπαιδευτικούς διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν Ελληνική Γλώσσα στα Σχολεία της Αυστραλίας. Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως πιστοποιημένο Κέντρο εκμάθησης της Ελληνικής για όποιον το επιθυμεί, καθώς και ως εξεταστικό κέντρο για τα Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας. Τέλος, θα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα διεξάγει ερευνητικά προγράμματα, που έχουν σχέση με την αποστολή του. Το Κέντρο θα διοικείται από Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Κυβερνήσεως, του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας (ο Καθηγητής κ. Α. Καραμάνος), ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, η Τοπική Ελληνική Κοινότητα, το Πανεπιστήμιο Flinders, κ.ά. Θα χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Ν. Αυστραλίας, από την Ελληνική Κοινότητα (μέσω ενός ειδικού Ιδρύματος), από χορηγούς και από την Ελληνική Κυβέρνηση, που θα καλύπτει τις δαπάνες των διδασκόντων και της ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευομένων στην Ελλάδα.


Έτσι, μέσα στους προσεχείς μήνες αναμένονται τα επίσημα εγκαίνια και η έναρξη της λειτουργίας αυτού του σημαντικού θεσμού, που μπορεί να αποτελέσει πιλότο και παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ομογένεια, με στόχο την συστηματική διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και την ουσιαστική προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού.


Οι ομογενείς μας θα αποκτούν Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και θα μπορούν οι ίδιοι να διδάσκουν Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία με επάρκεια. Το παράδειγμα της Αδελαϊδας στην Αυστραλία θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να ακολουθήσουν και οι μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά, ιδιαίτερα η Ν. Υόρκη, το Σικάγο και το Τορόντο με τον πολύ μεγάλο αριθμό Ομογενών μας και την τόσο θετική παρουσία στην διατήρηση των παραδόσεων και των αξιών του λαού και του Έθνους μας.


Η δεύτερη θετική προοπτική για την αναβάθμιση της ελληνομάθειας αλλά και για την μύηση στον Ελληνικό Πολιτισμό και την ενίσχυση της ελληνικής συνείδησης των νέων ομογενών είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση των θερινών σχολείων.


Το Θερινό μας Σχολείο στην Καλαμάτα λειτουργεί πρωτοποριακά με ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που συνδυάζει την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας, την γνωριμία με τα υπερχρονικά αρχαιολογικά και βυζαντινά μνημεία της Μεσσηνίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, επισκέψεις στα Μουσεία, καθώς και την επαφή των νεαρών Ομογενών μας με την ζωή της σύγχρονης Ελλάδος, την επικοινωνία με τους συνομηλίκους τους νέους Μεσσηνίους, με το πανέμορφο περιβάλλον της πατρίδος των γονιών και των παππούδων τους. Οι μαθητές του ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ αντιλαμβάνονται με τον νου και νιώθουν στην ψυχή τους την διαχρονικότητα της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού από τα αρχαία στα νεώτερα χρόνια, βλέπουν μια Ελλάδα - και αυτό είναι πολύ σημαντικό - που δυναμικά εξελίσσεται στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, μια Ελλάδα που σέβεται τις ακατάλυτες παραδόσεις του Έθνους και του λαού μας ατενίζοντας με αυτοπεποίθηση το μέλλον.


Ήδη για τέσσερα καλοκαίρια, από τον Ιούλιο του 2006, για 25 ημέρες τα Ελληνόπουλα της Ομογένειας εμβαπτίσθηκαν στα ζείδωρα νάματα του Ελληνικού Πολιτισμού, του λίκνου του Παγκόσμιου Πολιτισμού, με επισκέψεις στην Αρχαία Ολυμπία, στην Μεσσήνη, στην Πύλο, στον Μυστρά, στις Μυκήνες, στην Επίδαυρο, σε εκκλησίες της Μεσσηνίας με ανεκτίμητους αγιογραφικούς θησαυρούς, επισκέψεις σε Αρχαιολογικά και Λαογραφικά Μουσεία, στο νεοϊδρυθέν Στρατιωτικό Μουσείο. Φέτος μάλιστα επισκέφθηκαν και το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ανέβηκαν στον Παρθενώνα και παρακολούθησαν παράσταση της Άλκηστης του Ευριπίδη στο Θέατρο της Επιδαύρου. Επικοινώνησαν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με επικεφαλής τον Νομάρχη και τον Δήμαρχο Καλαμάτας, ο οποίος για μια ακόμα φορά προσέφερε την φιλοξενία των παιδιών και των συνοδών τους. Δέχθηκαν επίσης την ευλογία του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Μεσσηνίας.


Είναι ενδεικτικό για την θετική πορεία του ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ το γεγονός ότι εφέτος έλαβαν μέρος, εκτός από τις ΗΠΑ και τον Καναδά και μαθητές από την Ρωσία και την Αυστραλία με 11 συνοδούς. Ποσοτικά επίσης αυξήθηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων από 26 το 2006 σε 30 το 2007, 40 το 2008 και το 2009.


Αυτός είναι ο στόχος μας: Να προωθηθεί ο θεσμός του ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ δυναμικά, ώστε να αποβή πρότυπο εκμάθησης της ΓΛΩΣΣΑΣ και της ΙΣΤΟΡΙΑΣ μας για την ελληνική ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ σε διεθνές επίπεδο.


Στο ουσιαστικό αυτό πρόγραμμα για την προώθηση της ελληνικής παιδείας προεξάρχουσα βέβαια θέση κατέχει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την πιο συστηματική από το προσεχές έτος ενημέρωση των συνοδών δασκάλων στο καίριο θέμα της διδασκαλίας αλλά και της διδακτικής της ελληνικής σε παιδιά της Ομογένειας.


Η μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία της σχολής μας με την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαιτέρως τον Νομάρχη κ. Δ. Δράκο και τον Δήμαρχο κ. Π. Νίκα, όλους τους Πολιτισμικούς και όχι μόνο φορείς της Μεσσηνίας και με την Τοπική Κοινωνία γενικότερα εξασφαλίζει την ομαλή συνέχιση του Θεσμού του Θερινού μας Σχολείου, που αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση και για όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τις επιμέρους κοινωνίες της χώρας μας.


Με την ΒΟΥΛΗΣΗ και την ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ όλων μας η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗ, οι νεώτερες γενιές θα μιλούν ΕΛΛΗΝΙΚΑ μαζί με τα αγγλικά, ο Φάρος του Ελληνικού Πνεύματος θα λάμψει, η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ θα ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΗ. Ας εργασθούμε για την ΕΠΙΤΕΥΞΗ αυτού του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΟΧΟΥ. Είναι ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ, που μόνη αυτή μπορεί να αρδεύσει με τα νάματα του πολιτισμού μιαν οικουμένη παγκοσμιότητας με υλιστικές, χρησιμοθηρικές και απατηλές επιδιώξεις.

Γιατί ως Έλληνες παραφράζοντας τον Εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό:
ΜΗΓΑΡΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΤΟ ΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΞ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ;Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 134 επισκέπτες.