Τρίτη, 19 Ιαν, 2021
Μακαρίου του Αιγυπτίου, Μάρκου του Ευγενικού.

Ἡ πρὸς τὸν Θεὸ ἀγάπη, Μεγάλου Βασιλείου


Ὁ Οἰκουμενικὸς Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας Βασίλειος ὁ Μέγας, μιλῶντας γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ ἀναφέρει:

«Ἡ πρὸς τὸν Θεὸ ἀγάπη δὲν διδάσκεται. Διότι οὔτε μὲ τὸ φῶς ἔχουμε διδαχθῆ νὰ χαιρώμεθα καὶ νὰ ἐπιθυμοῦμε τὴν ζωή, οὔτε μας ἐδίδαξε κανεὶς ἄλλος νὰ ἀγαποῦμε τοὺς γονεῖς μας ἢ αὐτοὺς πού μας ἀνέθρεψαν. Ἔτσι λοιπὸν καὶ πολὺ περισσότερο ἡ μάθησι τοῦ Θείου πόθου δὲν προέρχεται ἀπ' ἔξω. Ἀλλὰ κατὰ τὴν δημιουργία τοῦ ζώου, τοῦ ἀνθρώπου ἐννοῶ, κάποιος σπερματικὸς λόγος ἔχει καταβληθῆ μέσα μας, ποὺ δίδει ἀπὸ μόνος του τὶς ἀφορμὲς τῆς ἐξοικειώσεως πρὸς τὴν ἀγάπη. Τὸν ὁποῖο παραλαμβάνοντας οἱ διδάσκαλοι τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ τὸν καλλιεργοῦν μὲ ἐπιμέλεια, τὸν ἀναπτύσσουν μὲ τὴν γνῶσι καὶ μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο στὴν τελείωσι».


Πηγή Υλικού: Μέγας Βασίλειος, Όροι κατά πλάτος, Β2, ΕΠΕ, τ. 8, σελ. 185

Επιλογή υλικού: 
Αικατερίνη Διαμαντοπούλου

Υπεύθυνη Υλικού των Ιστοχώρων του Πατριαρχείου ΙεροσολύμωνPrint-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 83 επισκέπτες.