Τετάρτη, 17 Ιουλ, 2024
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.

23/04/09 Διακαινίσιμος Εβδομάδα 2009 στο Πατριαρχείο


ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ Γ' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Η Δευτέρα ημέρα του Πάσχα 7/20.4.2009, εωρτάσθη με την αρμόζουσαν μεγαλοπρέπειαν και την λαμπρότητα η επαύριον του Πάσχα από την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα εις τον ίδιον μοναστηριακόν αυτής Ναόν των Αγίων ισαποστόλων και θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Της Πασχαλινής θ. Λειτουργίας προεξήρξεν ο Μακαριώτατος και ηγούμενος αυτής, Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ', τη συμμετοχή πλήθους προσκυνητών, του εκπροσώπου του Ελληνικού Προξενείου κ. Πουλέα και της Ελληνίδος εκπροσώπου εις την Ευρωβουλήν κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου μετά του συζύγου και των τέκνων αυτής.


Μετά την θ. Λειτουργίαν ηκολούθησε δεξίωσις εις την αίθουσαν του Θρόνου του Πατριαρχείου, ένθα η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο Γ' εδέχθη τας πασχαλίους ευχάς των επισήμων και διένειμε εις πάντας τους ευλαβείς προσκυνητάς τα παραδοσιακά πασχάλια ωά μετά των Πατρικών και Πατριαρχικών Αυτού ευχών και ευλογιών.


Την μεσημβρίαν ο Μακαριώτατος και οι Αγιοταφίται Πατέρες μετά των προσκεκλημένων της οικογενείας της κ. Κράτσα -Τσαγκαροπούλου παρεκάθισαν εις την πλουσίαν πασχαλινήν τράπεζαν της Αδελφότητος.

Την Τρίτην ημέραν του Πάσχα, 8/21. 4. 2009, ο Μακαριώτατος και η Αγιοταφιτική Αδελφότης εδέχθησαν εις το Πατριαρχείον τας Χριστιανικάς Κοινότητας της Αγίας Γης, Φραγκισκανών, Λατίνων, Συριάνων, Αγγλικανών, Λουθηρανών, Αιθιόπων, πλην των Αρμενίων, μη προσελθόντων, δια την καθιερωμένην επί τη εορτή του Πάσχα επίσκεψιν.


Μεταξύ αυτών αντηλλάγησαν ευχαί δια την Ανάστασιν του Κυρίου. Ο Μακαριώτατος εις την προσφώνησιν Αυτού ετόνισε την καθολικότητα και οικουμενικότητα της εορτής της Αναστάσεως, το μήνυμα της οποίας καθίσταται αντιληπτόν εις πάντα τα έθνη και το γεγονός ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διετέλει «η Ζωή εν Τάφω». Επίσης, ότι η Ανάστασις του Κυρίου τυγχάνει το μεγαλύτερον θαύμα πάντων των αιώνων και η απόδειξις της αυτού Θεότητος.


Δια την εορτήν του Πάσχα επεσκέφθησαν εν συνεχεία τον Μακαριώτατον τα μέλη της επιτροπής της Παλαιστινιακής Αυτονομίας επί των Χριστιανικών υποθέσεων κ. Ραφίκ Χαρίρη και κ. Ήσσα Κασισίγιε κ.α.


Ούτοι διεβίβασαν εις τον Μακαριώτατον τας επί τη εορτή του Πάσχα ευχάς του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Μαχμούντ Αμπάς - Αμπού Μάζεν και ηυχήθησαν Αυτώ και προσωπικώς.


Τη ιδία ημέρα επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον η Ελληνορθόδοξος Κοινότης της Βηθλεέμ, μετά του Πατριαρχικού Επιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, η Κοινότης του Χωρίου των Ποιμένων και η Κοινότης της Μπετζάλλας μετά των ιερέων αυτών, αι Κοινότητες της περιοχής Ραμάλλας, μετά των ιερέων αυτών, συνοδευόντων τον Πατριαρχικόν Επίτροπον Ραμάλλας Πανοσιώτατον Αρχιμανδρίτην Γαλακτίωνα.

Την Πέμπτην της Διακαινισίμου, 10 /23.4.2009, ο Μακαριώτατος εδέχθη εις το Πατριαρχείον ομάδα προσκυνητών εξ Ελλάδος και Ρωσίας και τον Πατριάρχην της Αιθιοπίας Παύλον, επίτιμον Πρόεδρον του World Religion Conference for Peace και ένα εκ των Προέδρων/Presidents του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο Μακαριώτατος, αφού συνεζήτησε μετά των επισκεπτών δια τα κοινωνικά προβλήματα των χωρών αυτών, μετέδωσεν ορθοδόξως εις τους επισκέπτας Αυτού την αναστάσιμον χάριν και χαράν, την οποίαν, ως ετόνισε, μεταδίδουν εις πάντας τα Άγια Προσκυνήματα, ως οι όντως Τόποι όπου έλαβον χώραν τα εορταζόμενα γεγονότα.


Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος εδέχθη τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Γεωργίας κ. Γεράσιμον, Υπεύθυνον επί των Εξωτερικών Υποθέσεων του Πατριαρχείου της Γεωργίας, μεθ' ου αντηλλάγησαν σκέψεις επί του ρόλου του Πατριαρχείου και των σχέσεων των Ορθοδόξων Εκκλησιών μεταξύ αυτών εις το πλαίσιον των Πανορθοδόξων συναντήσεων.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος με τους εκπροσώπους στην Αγία Γη των Φραγκισκάνων

Η επίσκεψη των εκπροσώπων της Παλαιστινιακής Αυτονομίας στο Πατριαρχείο

Ο Μακαριώτατος προσφέρει στους επισκέπτες τα παραδοσιακά πασχαλινά αυγά

Η επίσκεψη των Λατίνων, Συριάνων, Αγγλικανών και Αιθιόπων στο Πατριαρχείο

Ο Μακαριώτατος με την Κοινότητα της Βηθλεέμ

Ο Μακαριώτατος με τον Πατριάρχη της Αιθιοπίας Παύλο και τη συνοδεία του

Ο Μακαριώτατος με τον Επίσκοπο κ. Γεράσιμο του Πατριαρχείου της Γεωργίας

Αναμνηστική φωτογραφία των εκ της Γεωργίας προσκυνητών με τον Μακαριώτατο

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 134 επισκέπτες.