Τετάρτη, 17 Ιουλ, 2024
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.

Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου


Ἐναρκτήριος λόγος 2ου Διεθνοῦς Συνεδρίου
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄
Χαιρετισμὸς κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ 2ου Διεθνοῦς Συνεδρίου
Διαχειριστὴς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» κ. Πέτρος Κυριακίδης
«Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀπό τόν Εὐσέβιο Καισαρείας: Ὁ Αὐτοκράτωρ ὡς θεμελιωτής τῆς Ρωμηοσύνης»
κ. Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου, Θεολόγος ΜΑ - Φιλόλογος PhD, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«Συγκριτικὴ Ψυχολογία τῶν Πολιτισμῶν Ἰουδαιοχριστιανικοῦ καὶ Ρωμαίικου»
κ. Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ψυχολογίας τῆς Θρησκείας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«Ἄνθιμος Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ Πάσης Παλαιστίνης καὶ τὸ ἔργο του: Διδασκαλία Πατρική»
κ. Μαρία Μαντουβάλου, Ἀν. Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«Ὁ Πανάγιος Τάφος στὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης»
κ. Ἐμμανουὴλ Γ. Βαρβούνης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Λαογραφίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
«Σχόλια μὲ ἀφορμὴ τὸ λαϊκὸ ἔπος γιὰ τὸν Δασκαλογιάννη τοῦ Μπάρμπα Μπατζελιοῦ»
κ. Δημήτριος Καλομοιράκης, Ἀρχαιολόγος, Τμηματάρχης στὴ Διεύθυνση Ἐθνικοῦ Ἀρχείου Μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ
«Ἀραβικὸς πολιτισμὸς καὶ ποιὰ ἑλληνικὰ γράμματα;»
κ. Ἑλένη Κονδύλη Μπασούκου, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρκικῶν καὶ Σύγχρονων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«Παρατηρήσεις στὸ βίο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Χοζοβιώτη»
κ.Βασίλειος Κατσαρός, Καθηγητὴς τῆς Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς (Βυζαντινῆς) Φιλολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Προβολή ντοκιμαντὲρ γιὰ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα
Λουκᾶς Παναγιώτου, Γενικὸς Διευθυντὴς Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Ὁ Λόγος» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
«Ἡ παρουσία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στὸ διαδίκτυο»
Δρ. Χρίστος Θ. Νικολάου, Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» καὶ τοῦ «Παντοκράτωρ»

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 141 επισκέπτες.