2ο Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα "Ἅγιοι Τόποι καὶ Ρωμηοσύνη"

Διοργανώνεται τὸ 2ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης "Ρωμηοσύνη" στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν στὶς 30 Μαΐου 2010
Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ λήξη τοῦ 2ου Διεθνοῦς Συνεδρίου τῆς Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη"
Ἐδῶ παρατίθενται οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Συνεδρίου


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 02/10/2022 12:46:38 μμ