1ο Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα "Ἡ Ρωμηοσύνη διαμέσου τῶν αἰώνων"

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε τὶς Εἰσηγήσεις τοῦ Συνεδρίου σὲ ἀκουστικὴ μορφὴ ΜΡ3
Διοργανώνεται τὸ 1ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης "ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ" στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν στὶς 30 καὶ 31 Μαΐου 2009
Μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ λήξη τοῦ 1ου Διεθνοῦς Συνεδρίου τῆς Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη"
Ἐδῶ παρατίθενται οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Συνεδρίου


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 02/10/2022 1:14:56 μμ