Ο πρόλογος για την έκδοση του λευκώματος για το Άγιον Όρος

Ο πρόλογος για την έκδοση του λευκώματος για το Άγιον Όρος
Πηγή Υλικού: Δημήτριος Μίχας, Φιλόλογος,Διευθυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.
Επιλογή Υλικού:Αικατερίνη Διαμαντοπούλου,Θεολόγος-Φιλόλογος ΜΑ,PhD Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καπποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 03/07/2022 2:50:35 μμ