Προσευχή

Κύριε,

Βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα,

όσα θα μου φέρει η σημερινή ημέρα.

Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο άγιο θέλημά Σου.

Στην κάθε ώρα αυτής της ημέρας φώτιζέ με και δυνάμωνε με για το κάθε τι.

 

Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω στο διάστημα της σημερινής ημέρας,

δίδαξέ με, να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση

ότι προέρχονται από το άγιο θέλημα Σου.

Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου σε όλα τα έργα μου

και τα λόγια μου. Σ’ όλες τις απρόοπτες περιστάσεις μη με αφήσεις

να ξεχάσω ότι τα πάντα προέρχονται από Σένα.

           

Δίδαξε με να συμπεριφέρομαι σε κάθε μέλος της οικογένειας μου

με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύσω και στενοχωρήσω κανένα. 

Κύριε, δός μου τη δύναμη να υποφέρω  τον κόπο και όλα τα γεγονότα της ημέρας

αυτής καθ’ όλη την διάρκεια της. Καθοδήγησε τη θέληση μου και δίδαξε με

να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

 

  

Επιλογή υλικού

Αικατερίνη Διαμαντοπούλου

Θεολόγος ΜΑ - Φιλόλογος PhD Φιλοσοφίας

 
ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 03/07/2022 3:25:24 μμ