Ἅγιοι Τόποι

Ὁ Πανίερος Ναὸς τῆς Ἀναστάσεως
Ὁ Πανάγιος Τάφος
Ὁ Ἅγιος Γολγοθὰς
Ἡ Ἁγία Αὐλὴ
Ἡ Ἁγία θύρα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως
Πανάγιο Προσκύνημα ἐν Βηθλεὲμ
Ἁγία Γεθσηµανὴ
Ἱερὰ Μονὴ Μάρθας καὶ Μαρίας ἐν Βηθανίᾳ
Ὁ Τάφος τοῦ  Ἁγίου Λαζάρου
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου
Ἱερὰ Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου
Ἱερὰ Μονὴ Χοζεβὰ
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου
Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ποιμένων
Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἐλισσαίου
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Μπετζάλλα
Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Προδρόμου ἐν Ὀρεινῇ
Κλινική τοῦ Ὁσίου Βενεδίκτου
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Αἰκατερίνης, μία ἐκ τῶν 20 Ἱερῶν Μονῶν ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλὴμ
Ἱερὰ Μονὴ Θεοπατόρων Ἁγ.Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης
1 - 20 / 35


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 03/10/2023 3:47:27 πμ