Εγκωμιαστικοί Λόγοι στο Βυζάντιο

Εγκωμιαστικοί Λόγοι στο Βυζάντιο: εξύμνηση προσώπων (και πόλεων)
Επιλογή υλικού: Aικατερίνη Διαμαντοπούλου - Κουτσουμπού
Θεολόγος ΜΑ - Φιλολογος, PhD Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
10.06.2021


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 04/12/2022 2:49:04 μμ