18/12/2017 ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τοῦ Σαββάτου, 3ης / 16ης Δεκεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ τιμητική διάκρισις τῆς παρασημοφορήσεως διὰ τοῦ βαθμοῦ τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τοῦ κ. Σπανοῦ Ἰσιδώρου, χορηγοῦ της συντηρήσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, παρουσίᾳ τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Εὐθυμίου ἐκ Θεσσαλονίκης.

Παρασημοφορῶν τόν κ. Σπανόν ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε καί ἐπῄνεσεν αὐτόν δια τήν δωρεάν αὐτοῦ, καταστήσασαν δυνατήν τήν συντήρησιν τῶν τοιχογραφιῶν τῆς ὀροφῆς τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν τήν δύναμιν, εὐλογίαν καί ἀνταπόδοσιν τοῦ ἐπί τοῦ τόπου τούτου διά τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐκχύσαντος τό αἷμα Αὐτοῦ, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Συγκεκινημένος ὁ κύριος Σπανός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐξεδήλωσε τήν διάθεσιν αὐτοῦ νά βοηθήσῃ καί εἰς τήν συντήρησιν ἄλλων προσκυνημάτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στο σύνδεσμο  http://www.jp-newsgate.net/gr/2017/12/16/51326
ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 04/12/2022 2:58:16 μμ