1η Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στοὺς Ἁγίους Τόπους - Ἰούλιος 2009

Πρόγραμμα Προσκυνηματικής εκδρομής στους Αγίους Τόπους
14/07/09 Ολοκλήρωση 1ης Προσκυνηματικής εκδρομής στους Αγίους Τόπους


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 02/10/2022 12:44:47 μμ