2ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς «Ρωμηοσύνηs»

Καθηγήτρια κ. Μαρία Μαντουβάλου

«Ἄνθιμος Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ Πάσης Παλαιστίνης καὶ τὸ ἔργο του: Διδασκαλία Πατρική»

 

Καθηγητής κ. Ἐμμανουὴλ Γ. Βαρβούνης 

«Ὁ Πανάγιος Τάφος στὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης»

 

κ. Δημήτριος Καλομοιράκης, Ἀρχαιολόγος

«Σχόλια μὲ ἀφορμὴ τὸ λαϊκὸ ἔπος γιὰ τὸν Δασκαλογιάννη τοῦ Μπάρμπα Μπατζελιοῦ»

 

κ. Ἀγαμέμνων Τσελίκας, Διδάσκων Παλαιογραφίας

«Τὸ ἀρχεῖο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ οἱ ἱστορικές του προεκτάσεις»
 

Καθηγήτρια κ. Ἑλένη Κονδύλη Μπασούκου
«Ἀραβικὸς πολιτισμὸς καὶ ποιὰ ἑλληνικὰ γράμματα;»   

 

Καθηγητής κ.Βασίλειος Κατσαρός

«Παρατηρήσεις στὸ βίο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Χοζοβιώτη»

 

Δρ. Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου, Θεολόγος ΜΑ - Φιλόλογος PhD

«Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀπό τόν Εὐσέβιο Καισαρείας: Ὁ Αὐτοκράτωρ ὡς θεμελιωτής τῆς Ρωμηοσύνης»

 

Δρ. Χρίστος Θ. Νικολάου, Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» καὶ τοῦ «Παντοκράτωρ»

«Ἡ παρουσία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στὸ διαδίκτυο»
ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 19/09/2020 7:54:33 πμ