3η Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σὲ Καϊρο – Σινὰ - Ἁγίους Τόπους - Ἰούλιος 2010

Πρόγραμμα Προσκυνηματικής εκδρομής σε Καϊρο - Σινά - Αγίους Τόπους - Ιούλιος 2010
Φωτογραφικό υλικό εκ της Προσκυνηματικής εκδρομής
13/07/2010  Ολοκλήρωση 3ης Προσκυνηματικής εκδρομής στην Αγία Αικατερίνη στο  Σινά και τους Αγίους Τόπους


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 02/10/2022 1:12:57 μμ