23/03/2012 Αναγγελία μεταφοράς της έδρας της «Ρωμηοσύνηs» και της Γραμματείας των επισήμων Ιστοχώρων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Κατόπιν απόφασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, σας ενημερώνουμε ότι από 26/03/2012 τόσο η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ρωμηοσύνη» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων www.romiosini.org.gr

όσο και η Γραμματεία των επισήμων Ιστοχώρων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

α) www.jerusalem-patriarchate.info

β) www.jp-newsgate.net

μεταφέρουν την έδρα τους επί της οδού Ορφέως 7, στην Ηλιούπολη, με τα ίδια τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

Εκ της Γραμματείας της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»
ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 31/05/2020 12:29:54 μμ