13/12/2017 ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 29ης Νοεμβρίου/ 12ης Δεκεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τό ἔναντι τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ καί τῆς Ἁγίας Σιών «Μερκάζ Σιμσόν» ἑορταστική ἐκδήλωσις τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ διά τήν Χριστιανικήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, τήν Ἰουδαϊκήν τῆς Χαννουκά καί τήν πολιτικήν τοῦ Νέου Ἔτους ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἦσαν προσκεκλημένοι ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ κ. Yariv Levin, κυβερνητικοί παράγοντες καί στρατιωτικοί τοῦ Ἰσραήλ καί Ἀρχηγοί τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἐξεπροσώπησε τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, μή δυνηθέντα νά προσέλθῃ, λόγῳ ὑποχρεώσεων, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἀνέγνωσε τήν κάτωθι προσφώνησιν Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στο σύνδεσμο  http://www.jp-newsgate.net/gr/2017/12/12/51253
ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 28/05/2020 2:12:22 μμ